Сообщения

Сообщения за сентября 24, 2019

Surə 1 - Əl Fatihə - Kitabı açan surəsi Mkkədə nazil olunmuşdur 7 ayədir...

Surə 1 - Əl Fatihə - Kitabı açan surəsi Mkkədə nazil olunmuşdur 7 ayədir...